Martes 18 de Diciembre de 2018
El portal de la papa en Argentina
-6.9%Variación precio
puestos MCBA
 • Cielos despejadosBalcarceBuenos Aires, Argentina
  - 21°
 • Cielos nubosos con chubascos tormentososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  18° - 27°
 • Cielos nubosos con lluvias débilesRosarioSanta Fe, Argentina
  17° - 23°
 • Intervalos nubosos con chubascos tormentososEstacion UspallataMendoza, Argentina
  - 25°
 • Cielos nubososCandelariaSan Luis, Argentina
  19° - 31°
 • Cielos despejadosChoele ChoelRío Negro, Argentina
  12° - 30°
 • Cielos cubiertos con chubascos tormentososSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  19° - 25°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 01/08/2017

Polonia: Ziemniaki pochodzące z eksportu zostaną poddane zaostrzonej kontroli

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech poinformowała, że działania kontrolne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju realizuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W tym zakresie Inspekcja prowadzi m.in. kontrole prawidłowości obrotu bulwami ziemniaka na terytorium Polski – informuje KRIR.

Kontrolami tymi objęte są zarówno bulwy ziemniaka pochodzenia krajowego, jak również bulwy ziemniaka sprowadzane z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z państw trzecich. Czynności kontrolne wykonywane są na targowiskach, giełdach oraz innych miejscach, gdzie mogą być oferowane do sprzedaży bulwy ziemniaka i obejmują zarówno ocenę ich zdrowotności, jaki i prawidłowości i legalności ich obrotu w zakresie spełnienia wymagań przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r., poz. 2041, z późn. zm.).

W związku z przekazanymi przez Izbę informacjami dotyczącymi wprowadzania na terytorium Polski bulw ziemniaka z Rumunii, co do których istnieje podejrzenie, że nie spełniają one wymagań w zakresie zdrowotności oraz właściwego oznakowania, poinformowany został o tym Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Według danych otrzymanych z Głównego Inspektoratu, w bieżącym roku nie zaobserwowano w obrocie zwiększonej ilości bulw ziemniaka pochodzących z Rumunii, a w ramach przeprowadzonych kontroli stwierdzono jedynie nieliczne nieprawidłowości w zakresie oznakowania ww. bulw.

- Niemniej jednak, mając na uwadze sygnały dotyczące wprowadzania z innych państw członkowskich UE bulw ziemniaka, co do których istnieje podejrzenie, że mogą one nie spełniać wymagań przepisów z zakresu ochrony roślin, Główny Inspektor zobowiązał wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do szczególnego nadzoru nad prawidłowością prowadzenia obrotu takimi bulwami - informuje KRIR.

Fuente: http://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/ziemniaki_pochodzace_z_eksportu_zostana_poddane_zaostrzonej_kontroli,10561.html


Te puede interesar