Martes 22 de Enero de 2019
El portal de la papa en Argentina
0%Variación precio
puestos MCBA
 • Intervalos nubosos con chubascos tormentososBalcarceBuenos Aires, Argentina
  16° - 32°
 • Intervalos nubososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  22° - 36°
 • Intervalos nubososRosarioSanta Fe, Argentina
  22° - 31°
 • Intervalos nubososEstacion UspallataMendoza, Argentina
  13° - 31°
 • Intervalos nubososCandelariaSan Luis, Argentina
  20° - 37°
 • Cielos despejadosChoele ChoelRío Negro, Argentina
  19° - 31°
 • Intervalos nubososSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  21° - 33°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 19/12/2017

Polonia: Plon ziemniaka , odmiany średniowczesne

Oberon i Jurek to dwie najlepiej plonujące w 2017 r. odmiany ziemniaka jadalnego z grupy średniowczesnych. Obie w badaniach przeprowadzonych przez COBORU oddały ponad 60t/ha.

COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków jadalnych w doświadczeniach porejestrowych. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie handlowym. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Plon ogólny:

Wzorzec: 574 dt/ha (2017r.), 561 dt/ha (2016r.), 433 dt/ha (2015r.), 521 dt/ha (2014r.).

W 2017 r. najwyżej plonowały:

• Oberon - 110 proc. wzorca

• Jurek - 109 proc. wzorca

• Mazur - 105 proc. wzorca

• Lech - 105 proc. wzorca

• El Mundo - 102 proc. wzorca

• Tajfun - 102 proc. wzorca

• Laskara - 99 proc. wzorca

• Finezja - 99 proc. wzorca

• Satina - 97 proc. wzorca

• Cekin - 95 proc. wzorca

• Malaga - 92 proc. wzorca

• Orchestra - 85 proc. wzorca

Plon handlowy:

Wzorzec: 536 dt/ha (2017r.) 526 dt/ha (2016r.), 404 dt/ha (2015r.), 484 dt/ha (2014r.).

W 2017 r. najwyższy plon handlowy uzyskano z następujących odmian:

• Jurek - 110 proc. wzorca

• Mazur - 108 proc. wzorca

• Oberon - 106 proc. wzorca

• Tajfun - 103 proc. wzorca

• El Mundo - 102 proc. wzorca

• Lech - 101 proc. wzorca

• Laskara - 100 proc. wzorca

• Satina - 99 proc. wzorca

• Finezja - 97 proc. wzorca

• Cekin - 95 proc. wzorca

• Malaga - 88 proc. wzorca

• Orchestra - 85 proc. wzorca

Przeprowadzono także badania wśród odmian średniopóźnych i późnych. Wzorcem była średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO (w roku 2017 w grupie średniowczesnej). Jedyną w tym roku badaną odmianą z tej grupy była odmiana:

• Jelly, która dała w tym roku:

- plon ogólny: 102 proc. wzorca

- plon handlowy: 105 proc. wzorca

Fuente: http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/okopowe/plon-ziemniaka-odmiany-sredniowczesne,75450.html


Te puede interesar