Domingo 16 de Diciembre de 2018
El portal de la papa en Argentina
0%Variación precio
puestos MCBA
 • Intervalos nubosos con chubascos tormentososBalcarceBuenos Aires, Argentina
  17° - 29°
 • Intervalos nubososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  17° - 34°
 • Intervalos nubososRosarioSanta Fe, Argentina
  18° - 29°
 • Cielos despejadosEstacion UspallataMendoza, Argentina
  11° - 29°
 • Cielos nubososCandelariaSan Luis, Argentina
  19° - 35°
 • Intervalos nubosos con lluvias débilesChoele ChoelRío Negro, Argentina
  15° - 34°
 • Cielos nubososSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  19° - 30°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 19/12/2017

Polonia: Cena ziemniaków , czy utrzyma się na niskim poziomie?

Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach ? Jakich cen ziemniaków można spodziewać się w krajach UE? Jak przedstawia się sytuacja na unijnym rynku ziemniaka i co z tego wynika dla eksporterów?

Większe zbiory, większa produkcja, podobne plony ziemniaków. Nadmierne uwilgotnienie gleby oraz nawracające opady deszczu zapowiadające problemy z ich przechowywaniem – to w skrócie obecna sytuacja na rynku ziemniaka w Polsce. Co z niej wynika dla producentów, konsumentów i importerów?

 Jakie są tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce?

W. Dzwonkowski, IERiGŻ

Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ

Główny Urząd Statystyczny oszacował we wrześniu tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce na poziom ok. 9 mln t, co oznacza wzrost  o 2% w stosunku do ubiegłorocznych.

Wg szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ-PIB, produkcja ziemniaków w 2017 r. wyniosła 9,8 mln t. Oznacza to, że jest większa prawie o 1 mln t w porównaniu z 2016 r.

– Jeszcze nie zostały zakończone wszystkie zbiory ziemniaków z powodu występujących podtopień na plantacjach w wielu regionach kraju. Jeśli w dalszym ciągu zbiór nie będzie możliwy, to należy ostateczne zbiory obniżyć o ok. 3-4%, czyli o ok. 350 tys. t – mówi Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  PIB (IERiGŻ- PIB). Dodaje, że podtopienia plantacji ziemniaków dotyczą głównie północno-zachodniej i centralnej części kraju. Zebrane ziemniaki są nie najlepszej jakości i będą się źle przechowywać.

eksport BGŻ BNP Paribas

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Na ten problem zwracają także uwagę inni analitycy.

– Nadmierne uwilgotnienie gleby oraz nawracające opady deszczu utrudniały zbiór ziemniaków, powodowały gnicie bulw oraz pogorszenie ich jakości. Zapowiada to problemy z przechowywaniem ziemniaków – mówi Anna Kitala, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Jaka jest tegoroczna powierzchnia upraw i plony ziemniaków?

Wg. GUS powierzchnia upraw ziemniaków jest oceniana na ponad 0,3 mln ha. Plony na 28,5 t/ha, czyli będą one zbliżone do ubiegłorocznych.

Ile będzie ziemniaków w obrocie handlowym?

cena ziemniaków w kraju

Ceny skupu ziemniaków w kraju w latach 2013-2017

– W bieżącym sezonie udział plonu handlowego w plonie ogólnym jest niższy niż przeciętnie w ostatnich latach. Oznacza to, że mniej ziemniaków znajdzie się w obrocie handlowym. Zapowiadają się też większe straty w przechowywaniu ziemniaków – mówi A. Kitala z BGŻ BNP Paribas.

Jaka przedstawia się sytuacja na unijnym rynku ziemniaka?

Wysoka cena ziemniaków w sezonie 2016/17 skłoniła rolników w większości krajów Europy Zachodniej do zwiększenia powierzchni uprawy ziemniaków jadalnych. W 2017 r. w UE-5 tj. w Niemczech, Belgii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii wyniosła ona ok. 579 tys. ha. W porównaniu z rokiem poprzednim był to wzrost o 4,6%. Natomiast powierzchnia uprawianych ziemniaków skrobiowych i sadzeniaków zmniejszyła się w UE-5 z 252 do 243 tys. ha, tj. o niespełna 4%. – wynika z danych IERiGŻ.

Cena skupu wczesnych ziemniaków

Cena skupu ziemniaków wczesnych

– W 2017 r. w UE-28 zbiory ziemniaków ogółem wzrosły z 56,9 do 62,0 mln t. Oznacza to, że były o ok. 9% większe, przy czym wzrost ten w dużej części wynikał ze zwiększenia zbiorów ziemniaków w Polsce tj. o ok. 1 mln t – mówi W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

Co z tego wynika dla polskich eksporterów ziemniaków?

– W pięciu krajach, które odpowiadają łącznie za ok. 60% produkcji ziemniaków w UE, tj. w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, zbiory są szacowane na poziomie ok. 27,9 mln t. Oznacza to blisko 14% wzrost w porównaniu z ub. r. W porównaniu do średniej z 5-ciu lat jest to wzrost o ok. 12% – analizuje A. Kitala z BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że wciąż jednak tegoroczna produkcja ziemniaków będzie niższa od rekordowych 28,5 mln t, jakie zostały zebrane w 2014 r.

– Ze względu na wysokie zbiory ziemniaków w krajach Europy Zachodniej, trudno może być wyeksportować większe ilości ziemniaków z Polski – zapowiada ekspert BGŻ BNP Paribas.

ceny ziemniaków w UE

Konsekwencją większych zbiorów jest spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej

 Jaka jest cena ziemniaków i ich przetworów w UE?

– Konsekwencją większych zbiorów jest spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza bulw do przetwórstwa, ale również ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji – analizuje W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

– Wysoka podaż ziemniaków w grupie krajów UE-5 powoduje, że cena ziemniaków jest niższa niż przed rokiem – analizuje A. Kitala z BGŻ BNP Paribas.

Jak kształtuje się cena ziemniaków na niemieckim rynku?

Ceny skupu przemysłowych ziemniaków

Ceny skupu ziemniaków przemysłowych

– Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim w końcu października 2017 r. wynosiły ok. 110 euro/t, wobec 170 euro/t w ub. r. i 180-190 euro/t w analogicznym okresie 2015 r. – mówi W.  Dzwonkowski z IERiGŻ. – Cena ziemniaków z przeznaczeniem na frytki i chipsy, w zależności od regionu, wyniosła 40-60 euro/t, wobec 160-185 euro/t w końcu października ub. r. i 110-130 euro/t dwa lata wcześniej –  dodaje.

Jaka jest cena ziemniaków na francuskim rynku?

– We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, na początku listopada kosztowały od 105 do 200 euro/t. Oznacza to, że były o połowę tańsze niż przed rokiem. Ceny ziemniaków typu Premium, tj. odmian: Agata, Charlotta i Various, w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg kosztowały się od 330 do 460 euro/t. Oznacza to, że były o ok. 40% niższe niż w roku poprzednim. Ceny ziemniaków do przetwórstwa, w zależności od odmiany, wahały się w przedziale 30-50 euro/t, wobec 195-205 euro/t w roku poprzednim i 100-120 euro/t w 2015 r. – analizuje W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

Ceny skupu ziemniaków późnych

Ceny skupu późnych ziemniaków

Jak kształtuje się cena ziemniaków w Belgii i Holandii?

– Na przełomie października i listopada 2017 r. w Belgii cena ziemniaków do przetwórstwa spożywczego w obrocie wolnorynkowym spadła do zaledwie 30 euro/t, wobec 180-200 euro/t w analogicznym okresie 2016 r. W Holandii poziom tych cen był o ok. 10 euro/t wyższy – mówi W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

Jaka jest cena ziemniaków w skupie na rynku krajowym?

We wrześniu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 27,74 zł/dt  W skali miesiąca spadek cen wyniósł 18,8%. W skali roku natomiast 5,2%. Na wysokość cen wpływ miał sezonowy skup bardzo tanich tj. 22,55 zł/dt, ziemniaków skrobiowych, których udział w skupie stanowił ok. 70% – wynika z danych GUS.

Jaka jest cena ziemniaków w hurcie w kraju?

Ceny skupu sadzeniaków

Ceny skupu ziemniaków – sadzeniaków

Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że przeciętne ceny hurtowe ziemniaków we wrześniu i październiku wyniosły ok. 51 i 52 zł/dt. W porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat były niższe odpowiednio o 15% i 12%, natomiast w odniesieniu do tego samego okresu w 2016 r. były odpowiednio o niższe o 2% i wyższe o 11%.

Obecnie w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki płaci się 0,23-0,30 zł/kg. Lokalnie do 0,40 zł/kg. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w ostatnim tygodniu października 2017 r. wyniósł 0,55 zł/kg. Oznacza to, że był o 10-15% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Krajowe ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 0,30-0,50 zł/kg. W Poznaniu 0,47-0,67 zł/kg. W Lublinie 0,60-0,70 zł/kg. W Rzeszowie 0,50-0,80 zł/kg. We Wrocławiu 0,40-0,60 zł/kg a w Łodzi 0,40-0,67 zł/kg – wynika z analiz IERiGŻ.

Ceny skupu ziemniaków

Ceny skupu ziemniaków jadalnych

Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach?

– Wysokie zbiory ziemniaków w Polsce oddziałują w kierunku utrzymania ich cen na dość niskim poziomie – prognozuje A. Kitala z BGŻ BNP Paribas.

– Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach ceny ziemniaków będą wzrastać, co będzie wynikać z czynników sezonowych. Jednak przeciętna cena ziemniaków w całym sezonie może być zbliżona do ceny uzyskanej w sezonie ubiegłym – prognozuje ekspert BGŻ BNP Paribas.

Fuente: https://www.agrofakt.pl/cena-ziemniakow-utrzyma-sie-niskim-poziomie/


Te puede interesar