Martes 22 de Enero de 2019
El portal de la papa en Argentina
0%Variación precio
puestos MCBA
 • Intervalos nubosos con chubascos tormentososBalcarceBuenos Aires, Argentina
  16° - 32°
 • Intervalos nubososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  22° - 36°
 • Intervalos nubososRosarioSanta Fe, Argentina
  22° - 31°
 • Intervalos nubososEstacion UspallataMendoza, Argentina
  13° - 31°
 • Intervalos nubososCandelariaSan Luis, Argentina
  20° - 37°
 • Cielos despejadosChoele ChoelRío Negro, Argentina
  19° - 31°
 • Intervalos nubososSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  21° - 33°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 14/01/2018

Polonia: Jak wygląda ochrona ziemniaka w Polsce i krajach sąsiednich?

Nie zawsze większy areał uprawy oznacza większy asortyment dostępnych środków ochrony roślin.

Przykładem są tu Czechy, gdzie zarejestrowanych jest więcej środków do ochrony ziemniaka ogółem, niż ma to miejsce w Polsce czy w Niemczech.

Zespół naukowców w składzie Sobczak Joanna, Lemańczyk Grzegorz oraz Maryjaszczyk Ewa dokonało porównania dostępności środków do ochrony ziemniaka w Polsce i krajach sąsiednich należących do Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa). Źródłem danych były oficjalne rejestry środków ochrony roślin, dostępne na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za rejestrację w poszczególnych państwach członkowskich.

Polska posiada największy areał ziemniaka wśród państw Unii Europejskiej – 320 tys. ha. Niemcy zajmują drugie miejsce z areałem 235,5 tys. ha. Ziemniak jest powszechnie uprawiany także w innych krajach sąsiadujących z Polską. Zgodnie z danymi Eurostatu (2017) powierzchnia uprawy ziemniaka wynosiła: 23,41 tys. ha w Czechach, 21,2 tys. ha na Litwie i 8,27 tys. ha na Słowacji.

Najwięcej preparatów do ochrony ziemniaka zarejestrowanych jest w Czechach, gdzie areał uprawy ziemniaka jest ponad 10-krotnie mniejszy w porównaniu z Polską czy Niemcami. Wśród analizowanych państw w Czechach dostępnych jest najwięcej herbicydów oraz insektycydów, a w Polsce jest najwięcej fungicydów – czytamy w publikacji.

Liczbowa dostępność środków ochrony roślin niestety nie pokrywa się z ich większą różnorodnością. Na przykład wśród analizowanych państw członkowskich najwięcej insektycydów zarejestrowanych jest w Czechach, jednak różnorodność środków największa jest w Niemczech ze względu na większą liczbę grup chemicznych substancji czynnych oraz ich mechanizmów działania.

Przyglądając się poszczególnym grupom agrochemikaliów można zauważyć, że najwięcej fungicydów zarejestrowanych jest w Polsce. Znaczną część fungicydów, we wszystkich krajach stanowią formulacje zawierające dwie substancje czynne, różniące się mechanizmem działania. Najmniej substancji oraz grup chemicznych odnotowano na Litwie, a najwięcej w Czechach. Podczas analizy stwierdzono również, że nie we wszystkich krajach dostępne są takie same substancje czynne. W ochronie przed patogenami we wszystkich analizowanych państwach stosowane są: azoksystrobina, cyjazofamid, cymoksanil, difenokonazol, dimetomorf, famoksat, fluazynam, fluopikolid, mandipropamid, mankozeb, metalaksyl-M, miedź, pencykuron oraz propamokarb. Pozostałe substancje stosuje się jedynie w wybranych krajach, a część z nich tylko w jednym państwie, a są to: iprodion (LT), maneb (DE), grzyb Coniothyrium minitans (DE), metalaksyl (PL), fludioksonil (SK), karboksyna (CZ), tiuram (CZ), tolchlofos metylowy (CZ), bakteria Pseudomonas sp. (CZ), propikonazol (LT) i fenpropidyna (LT).

Fuente: http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/okopowe/jak-wyglada-ochrona-ziemniaka-w-polsce-i-krajach-sasiednich,75881.html


Te puede interesar