Lunes 25 de Mayo de 2020
El portal de la papa en Argentina
4.84%Variación precio
puestos MCBA
 • Cielos nubosos con lluvias débilesBalcarceBuenos Aires, Argentina
  10° - 15°
 • Cielos despejadosVilla DoloresCórdoba, Argentina
  10° - 22°
 • Cielos despejadosRosarioSanta Fe, Argentina
  10° - 19°
 • Cielos despejadosEstacion UspallataMendoza, Argentina
  - 18°
 • Cielos despejadosCandelariaSan Luis, Argentina
  - 25°
 • Cielos despejadosChoele ChoelRío Negro, Argentina
  - 17°
 • Cielos despejadosSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  - 23°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 12/06/2019

Europa: Noord,West Europees aardappelareaal groeit

Gebaseerd op een voorlopige schatting van de NEPG groeit het areaal consumptieaardappelen in de vijf grootste aardappellanden naar 609.000 hectare.

Dit is het grootste areaal ooit. De voorlopige schatting toont een groei van 2,4% ten opzichte van vorig seizoen en een stijging van 8,4% in vergelijking met het 5-jarig gemiddelde. Alle landen op het vasteland laten een groei zien, waarbij de sterkste

groei in de laatste 5 jaar wel plaatsvond in België, Frankrijk en Duitsland. Voor Groot-Brittannië was er nog geen areaalinschatting bekend, dus hier is gerekend met het 5-jarig gemiddelde. Het areaal kan hier echter nog worden afgetopt door het lastige afgelopen seizoen en hoge prijzen voor pootgoed. De definitieve cijfers

worden begin juli gepubliceerd.

Hogere kosten

De vrees voor een tekort aan pootgoed heeft een groei van het areaal niet tegengehouden ondanks een prijsstijging van het pootgoed. Er zijn meer kleinere maten gebruikt en daarnaast zijn er meer pootaardappelen gesneden. De productiekosten zijn niet alleen hoger door de gestegen pootgoedkosten, maar ook de kosten voor huur van land liggen dit seizoen mogelijk hoger.

Pootgoed vroeg in de grond

In alle 5 NEPG-landen zat het pootgoed vroeg in de grond, maar vanwege de koude start van het seizoen zijn de gewassen nu toch pas op een gemiddeld niveau. Hoewel kleine volumes eerste vroege aardappelen eind juni mogelijk geoogst kunnen worden, zullen de vroege aardappelen voor de verwerking in Duitsland en België voor

het grootste deel in het midden van juli worden geoogst, hetgeen ongeveer een week later is dan gemiddeld.

Tijdens de laatste NEPG-vergadering is vastgesteld dat de groei van het areaal in lijn ligt met de groeiende vraag vanuit de verwerking en de export. De NEPG benadrukt dat het altijd de hectareopbrengst en niet het areaal dat het uiteindelijke totale aardappelvolume bepaalt. En het groeiseizoen is nog lang. Omdat er geen overschot is van de oogst van 2018 zal het volgende seizoen iets langer worden waardoor mogelijk meer aardappelen nodig zijn. Door de extreem lage voorraden vrije aardappelen en de latere komst van één week van de vroege aardappelen zal het voor de verwerkende industrie een uitdaging worden om de honger naar grondstoffen te stillen.

Water is kritieke factor

Voor alle landen zal de watervoorziening dit seizoen een uitdaging zijn, omdat watervoorraden en bronnen net als de grondwaterstand lager zijn dan normaal. Neerslag is nodig voor het gewas en om de mogelijkheid voor beregening te kunnen garanderen daar waar mogelijk. De eerste verboden voor beregening zijn al afgekondigd.

Fuente: https://www.agf.nl/article/9111984/noord-west-europees-aardappelareaal-groeit/


Te puede interesar