Sábado 24 de Julio de 2021
El portal de la papa en Argentina
0%Variación precio
puestos MCBA
 • Cielos nubosos con chubascos tormentososBalcarceBuenos Aires, Argentina
  - 11°
 • Intervalos nubososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  - 20°
 • Intervalos nubososRosarioSanta Fe, Argentina
  10° - 22°
 • Intervalos nubososEstacion UspallataMendoza, Argentina
  - 15°
 • Intervalos nubososCandelariaSan Luis, Argentina
  - 21°
 • Intervalos nubososChoele ChoelRío Negro, Argentina
  - 11°
 • Cielos despejadosSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  11° - 23°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 23/06/2021

Holanda: NVWA vermindert beregeningsverbodgebieden voor aardappelen met 21 procent

De gebieden waar aardappelen niet met oppervlaktewater beregend mogen worden, is met 21 procent gereduceerd. De NVWA heeft dit besloten op basis van eigen onderzoek naar de aanwezigheid van de bruinrotbacterie.

In 2019 reduceerde de NVWA het verbodsgebied met 11 procent en in 2020 met 12 procent. Voor pootgoed blijft een algeheel beregeningsverbod met oppervlaktewater van kracht.

De NVWA heeft de gebieden waar een beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater, recent opnieuw in kaart gebracht. Op basis van het onderzoek naar de aanwezigheid van de bruinrotbacterie reduceert de NVWA de omvang van de verbodsgebieden vanaf 19 juni 2021 met 21 procent. In deze verbodsgebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor aardappelen, zowel niet voor beregening als voor spuitwerkzaamheden. Reden is dat het water mogelijk de bruinrotbacterie bevat. Voor de teelt van NAK-, ATR- en TBM-pootgoed geldt voor heel Nederland een verbod op het gebruik van oppervlaktewater.

Jaarlijks

Jaarlijks laat de NVWA door de NAK een survey uitvoeren om te kunnen bepalen of de bruinrotbacterie voorkomt in het oppervlaktewater. Op vooraf vastgestelde locaties, zowel binnen als buiten de bestaande verbodsgebieden, worden watermonsters genomen en onderzocht. Wordt de bruinrotbacterie in een watermonster aangetroffen, dan bakent de NVWA een gebied af. Dat is steeds minder nodig. In steeds minder oppervlaktewater wordt de bruinrotbacterie aangetroffen. In 2019 en 2020 reduceerde de NVWA de gebieden met een beregeningsverbod voor oppervlaktewater in verband met bruinrot met respectievelijk 11 en 12 procent. In 2020 lagen de opgeheven gebieden in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De nu opgeheven gebieden liggen verspreid over Nederland. Op een digitale kaart op de website van de NVWA zijn alle verbodsgebieden te zien.

25 jaar

Al ruim 25 jaar worden in Nederland gebieden aangewezen waar het gebruik van oppervlaktewater in de teelt van aardappelen verboden is vanwege de aanwezigheid van de bacterie Ralstonia solanacearum. Deze bacterie veroorzaakt bruinrot in aardappelen. Bij nieuwe vondsten worden de verbodsgebieden uitgebreid. Na onderzoek kunnen ze ook verkleind of opgeheven worden. In 2016 is de NVWA gestart met het opnieuw in kaart brengen van de aanwezigheid van de bruinrotbacterie binnen de bestaande verbodsgebieden. Aan de hand van de resultaten en de informatie van waterschappen worden de gebieden jaarlijks geactualiseerd. Dit heeft mede geleid tot de huidige aanpassing van minus 21 procent voor 2021. Het onderzoek loopt nog tot eind dit jaar.

Toezicht

Met behulp van helikoptervluchten houdt de NVWA toezicht op naleving van het verbod. Bij overtreding van het verbod volgt een uitgebreid onderzoek en volgt eventueel strafrechtelijke sanctionering.

Pootgoedteelt

Voor NAK-pootgoedteelt, ATR- en TBM-vermeerdering geldt landelijk een beregeningsverbod met oppervlaktewater en daaraan wordt niet getornd. De NVWA onderstreept dat het zeer belangrijk is dat deze teelten op geen enkele wijze in contact komen met oppervlaktewater. Bij overtreding van het verbod, mogen de aardappelen niet meer als pootaardappelen worden gebruikt of in het verkeer worden gebracht. Om die reden dienen telers goed te letten op de afstelling van beregeningsapparatuur op belendende (gewas)percelen, zodat overwaaien en overstroming wordt voorkomen.

Fuente: https://www.akkerwijzer.nl/artikel/408587-nvwa-vermindert-beregeningsverbodgebieden-voor-aardappelen-met-21-procent/


Te puede interesar