Domingo 18 de Agosto de 2019
El portal de la papa en Argentina
0%Variación precio
puestos MCBA
 • Cielos nubososBalcarceBuenos Aires, Argentina
  -
 • Intervalos nubososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  - 21°
 • Intervalos nubososRosarioSanta Fe, Argentina
  - 15°
 • Cielos nubososEstacion UspallataMendoza, Argentina
  - 13°
 • Intervalos nubososCandelariaSan Luis, Argentina
  10° - 22°
 • Cielos nubososChoele ChoelRío Negro, Argentina
  -
 • Intervalos nubososSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  - 20°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 07/02/2019

Polonia: Wysokie kary za transport ziemniaków bez oznaczeń

Nawet 12 tysięcy 500 zł kary można zapłacić za nieprawidłowe transportowanie ziemniaków z naszego kraju do innych państw Unii Europejskiej. Chodzi tu także o pojazdy poruszające się po terytorium Polski.

Od 1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie roślin. Zmieniły się przepisy dotyczące obrotu ziemniakami. Zaostrzono m.in. kary za ich naruszenie.

Transport roślin – w tym ziemniaków – przeznaczonych do innych państw Unii Europejskiej musi być odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane zaświadczenia.

– Podmioty, które wyprowadzają z Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw UE lub przemieszczają się na terytorium RP z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (w tym ziemniaki) niezaopatrzone w zaświadczenie i oznakowania przewidziane w przepisach prawa będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 12 500 zł – informuje w komunikacie – p.o. wojewódzki inspektor – Arkadiusz Augustyniak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Zasady wywozu polskich ziemniaków do innych krajów UE

Przemieszczanie bulw ziemniaka wyprodukowanych w Polsce i sprzedawanych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest możliwe po ich przebadaniu i uznaniu za wolne od organizmów kwarantannowych.

Ponadto, muszą one zostać zaopatrzone w zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus. Muszą też posiadać odpowiednio: paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który je uprawiał albo przemieszczał. W przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety).

Jednocześnie, ziemniaki muszą zostać wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez PIORiN. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przemieszczania bulw ziemniaka zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fuente: https://naszamlawa.pl/wiadomosci/wysokie-kary-za-transport-ziemniakow-bez-oznaczen/


Te puede interesar